Escoltar

Transferències socials i difusió

2013

 • Seminari sobre Teories i pràctiques feministes. El dia 5 de març apertura de la instalació “Tranfronteiras Poéticas”, de María Eugenia Cordero.
 • Seminari sobre Teories i pràctiques feministes. El dia 6 de març taller sobre “Mujeres, corporalidades y experiencias desde un proyecto queer”, amb la participació de l’equip Trans-queer de la associació LGTB Ben Amics de les Illes Balears. Lloc: galeria Lluc Fluxà Projecte d’Art, de Palma Organitzadoras/Dinamitzadoras: Andrea Beltramo, Rosa Cursach Salas i María Gómez Garrido.
 • Seminari sobre Teories i pràctiques feministes. Cicle de tallers “Esas <otras> insumisas, acá nomás, cerquita, tan diferentes” des de el dia 25 d’abril i 2, 9 i 15 de maig, a l’espai Transitant Llibres, Palma de Mallorca. Organitzadora/Dinamitzadora: Andrea Beltramo
 • Seminari sobre Teories i pràctiques feministes. Cicle de tallers, el primer el 23 de maig “La performance a debate: Abramovic es la excusa”. Organitzadora/Dinamitzadora: Andrea Beltramo
 • Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques. Jornada de presentació. Març 2013. Coordinació: Fernanada Caro, M. A. Oliver, Joana M. Mestre i Carlota Socias.

2012

 • II Jornades d’Estudis Feministes en Religió, “(Des)haciendo la epistemologia, deconstruyendo la religión, descolonizando el espacio público”, 9, 10, 11 i 12 de juliol, Palma de Mallorca. Coordina: Andrea Beltramo i Rosa Cursach.
 • Curs de formació voluntariat especialitzat: equitat de gènere, 19 - 23 Març 2012. Oficina de Cooperació al desenvolupament. Directora: Maria Gómez Garrido.
 • Jornades d'estudis "Dolor i memòria col·lectiva: el cas de la Guerra Civil espanyola i la repressió de postguerra, UIB 7 - 8 Juny 2012. Coordinadora: Maria Gómez Garrido.

2011

 • I Jornades d’estudis feministes en religió. 9, 2, 15, 16 i 17 de març, UIB. Conferències de: Rosa Cursach Salas (UIB), Miquel Beltrán (UIB), Lucía Ramón Carbonell (Universitat de València), Judith Plaskow (Manhattan College (USA), Yaratullah Monturiol. Coordinació: Andrea Beltramo i Rosa Cursach Salas.
 • Seminari de Ph.D. Juan Carlos González Avella Sistemas complejos, fenómenos colectivos y modelos de dinámica social, 4 de maig. UIB. Coordinació: Andrea Beltramo.
 • Seminari de Ph.D. Juan Carlos González Avella Dinámica co-evolutiva en la formación de grupos, 25 de maig. Coordinació: Andrea Beltramo.
 • Seminari de Ph.D. Juan Carlos González Avella Efectos de los mass media en modelos de dinámica social, dimecres 11 de maig. Coordinació: Andrea Beltramo.
 • Conferència-debat, Ph. D. Candidate Hadas Cohen, Department of Politics, New School for Social Research (New York), Between Subversion and Treason – the Israeli Palestinian Conflict Through the Story of an Alleged Israeli Traitress, 4 Juliol. Coordinació: Andrea Beltramo i Maria Antònia Carbonero.

2010

 • Cicle de cinema Violència de gènere: Llums, càmera, acció! (27 octubre-24 novembre). Ponents han estat Magdalena Vázquez, Vanesa Vázquez Andrea Beltramo, Romina Perazzolo i Gema Otero (convidada externa). Coordina: Vanesa Vázquez, Andrea Beltramo, Romina Perazzolo
 • Jornada sobre Injustícia, pobresa i violència de gènere: enfocament teòric i acció col.lectiva. Veus des de Guatemala. 19 de maig. Conferències de Maria Antònia Carbonero (UIB), Andrea Beltramo i Marielva Rísquez (UIB) i Petronila Morales Calgua (Universidad Francisco Marroquin, Guatemala). Coordina: Romina Perazzolo i Maria Antònia Carbonero
 • Cicle de Conferències Qüestions feministes Contemporànies. Diàlegs Transfronterers organitza: Seminari sobre Teories i Pràctiques feministes i Observatori Social de les Illes Balears. Febrer-Març. Conferenciants: María Luisa Femenías (Universitat de la Plata, Argentina). Ofelia Pérez Montero i Isabel Poveda Santana (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba) i Lucía Ramón (Universitat de València). Coordina: Andrea Beltramo i Maria Antònia Carbonero
 • Curs impartit per Vanesa Vazquez Laba (Des) colonialidad, “otros” feminismos y violencia de género, Organizat per Càtedra d´Estudis de Violència de Genere i el Seminari sobre teories i pràctiques feministes, Departament de Filosofia i Treball Social, Universitat de les Illes Balears; 2, 9, 16 i 23 de novembre.

2008

 • Carbonero Gamundí, M.A. i Cursach Salas Rosa. Coorganització del IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género (Rosario) Argentina. Presidència de comité organitzador.

2007

 • Seminari internacional impartit per Nancy Fraser a la Caixa el desembre del 2007 sobre Dilemmas of justice in the 21st century: Gender and Globalization, coordina: Maria Antònia Carbonero, Rosa Cursach i Joaquín Valdivielso