Escoltar

Funcions i objectius

El grup DGIPP centra la seva recerca en l’anàlisi de les desigualtats de gènere, raça, ètnia i classe, i l’exclusió social des d’una perspectiva teòrica crítica i feminista i des d’una anàlisi empírica que combina l’estudi de les pràctiques socials, de les polítiques públiques i la seva vinculació. La perspectiva crítica implica que l’activitat de recerca del grup s’orienta a la transformació a fi de reduir les desigualtats socials.

El DGIPP està vinculat al Grup Interuniversitari Internacional COPOLIS de la UB, a l’Observatori Social de les Illes Balears, i a la xarxa tiifamo (xarxa temàtica internacional d’investigació sobre famílies monoparentals).

El grup de recerca dur a terme la seva activitat a tres nivells:

L’activitat pròpiament dita de recerca. Es combina en aquest sentit la recerca teòrica, amb la recerca empírica qualitativa i quantitativa.

L’activitat de formació, debat i difusió a través dels seminaris permanents sobre Teories i Pràctiques feministes i Polítiques Públiques i Serveis Socials.         

L’activitat de suport i assessorament sobre la realitat social de les Illes Balears a través de la seva vinculació amb L’Observatori Social de les Illes Balears.